1. /
 2. Підтримка бізнесу Одещини в...

Підтримка бізнесу Одещини в період карантину


 


Державна підтримка

Фінансова підтримка
Допомога по тимчасовій непрацездатності

 

Для отримання матеріальної допомоги у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності через COVID-19 необхідно звернутись до Фонду соціального страхування України.

Як отримати від ФССУ компенсацію втраченого заробітку за час ізоляції від COVID-19?

 • У період карантину крім звичних виплат Фонд соціального страхування України надає допомогу за додатковими страховими випадками – зокрема, у разі ізоляції від COVID-19.
 • Право на отримання цієї виплати мають усі застраховані особи, тобто кожен працевлаштований.
 • Така допомога фінансується Фондом у разі самоізоляції під медичним наглядом або перебування в спеціалізованих закладах охорони здоров’я у зв’язку з проведенням заходів, спрямованих на запобігання виникнення та поширеннякоронавірусноїхвороби, а також локалізацію та ліквідацію її спалахів та епідемій.
 • Виключною підставою для її нарахування є виданий у встановленому порядку лікарняний листок із зазначенням причини непрацездатності «ізоляція від COVID-19–11».
 • Видача відповідних лікарняних на сьогодні врегульована, МОЗ України спільно із ФССУ проведено селекторну нараду з департаментами (управліннями) охорони здоров’я обласних (міських) держадміністрацій щодо оформлення таких документів.
 • Крім того, МОЗ рекомендувало закладам охорони здоров’я здійснити заміну попередньо виданих у зв’язку із самоізоляцією довідок на листки непрацездатності.
 • Строк видачі таких листків непрацездатності відповідно до діючих нормативно-правових актів і галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я складає 14 днів. Як і в загальних випадках, лікарняний спочатку видається на п’ять днів з наступним продовженням.
 • Щоб отримати від Фонду допомогу, необхідно передати отриманий листок непрацездатності із зазначенням причини непрацездатності «ізоляція від COVID-19–11» своєму роботодавцю.
 • У свою чергу роботодавець на підставі отриманого від працівника лікарняного листка оформлює заяву-розрахунок, у якій вказує причину непрацездатності – 11, тобто ізоляція від COVID-19, та передає її до Фонду на фінансування. Зробити це можна дистанційно. Докладніше про прийом заяв-розрахунків у період карантину:t.me/socialfund/322.
 • Розмір допомоги від Фонду за такими лікарняними листками складає 50% середньої заробітної плати та не залежить від тривалості страхового стажу працівника. ФССУ здійснює фінансування, починаючи з шостого дня, перші п’ять днів оплачуються роботодавцем.
 • Однак, для медичних працівників компенсація втраченого заробітку за час ізоляції від COVID-19 здійснюється Фондом у розмірі 100% середнього доходу і також не залежить від тривалості страхового стажу.
 • Після того, як роботодавецьпередастьзаяву-розрахунок до Фонду, слідкувати за станом фінансування можна на телеграм-каналі ФССУ: t.me/socialfund. Як дізнатись дату виплати свого лікарняного: t.me/socialfund/348.

Роз’яснення щодо отримання компенсації втраченого заробітку за час ізоляції від COVID-19: https://cutt.ly/vhWuh2j  

 Джерело: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/533-IX#Text  (ЗУ 533-IX)

 

Допомога по частковому безробіттю

 

Право на отримання допомоги по частковому безробіттю мають  роботодавці з числа суб’єктів малого та середнього підприємництва, в тому числі фізичні особи – підприємці, які:

–    зупинили/скоротили діяльність через карантин;

–    сплачували ЄВ протягом останніх 6 місяців, що передують даті зупинення/скорочення діяльності, за найманих працівників, з якими не припинені трудові відносини на дату подання звернення до центру зайнятості.

 

Право на допомогу не мають працівники, які:

–    отримують пенсію або працюють у роботодавця за сумісництвом.

 

Розмір допомоги

Допомога встановлюється за кожну годину втраченого робочого часу із розрахунку 2/3 тарифної ставки окладу та не може перевищувати мінімальну ЗП, встановлену Законом на 2020 рік (4 723 грн).

 

Порядок отримання

Крок 1. ВИБІР ЦЕНТРУ ЗАЙНЯТОСТІ

Роботодавець протягом 30 календарних днів з дня зупинення/скорочення діяльності, звертається до центру зайнятості за місцем сплати ЄВ.

Для уточнення місця сплати ЄВ скористайтеся «Електронним кабінетом» на сайті ДПС (розділі «Реєстри», пункт «Дані про взяття на облік платників податків») за посиланням: https://cabinet.tax.gov.ua/registers/registration

 

Крок 2. ПІДГОТОВКА ПАКЕТУ ДОКУМЕНТІВ

До пакету входить:

1) заява у довільній формі

(у якій також зазначається інформація про належність роботодавця до суб’єктів малого або середнього підприємництва відповідно до Господарського кодексу України, та до якої додаються копії підтверджуючих документів, завірених в установленому порядку, щодо середньої кількості працівників та доходу роботодавця за календарний рік, що передує року подання до центру зайнятості документів, передбачених цим пунктом)

2) засвідчену роботодавцем копію наказу із зазначенням дати початку зупинення (скорочення) діяльності

3) відомості про працівників, у яких виникло право на допомогу по частковому безробіттю на період карантину згідно з статтею 471 Закону України „Про зайнятість населення”

(у яких зазначається: прізвище, ім’я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний державний орган і мають відмітку в паспорті)

4) довідку про сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за останні шість місяців, що передують даті зупинення (скорочення) діяльності, виданою ДПС.

 

Крок 3. ПОДАННЯ ПАКЕТУ ДОКУМЕНТІВ

Пакет документів надається до центру зайнятості одним із зручних способів:

У скриньку розміщену на вході центру зайнятості (оригінал).

Поштовим відправленням (оригінал).

На e-mail центру зайнятості (у форматі скан-копії).

Кожен центр зайнятості має електронну поштову скриньку, на яку можна подати пакет документів.

 

Крок 4. ПЕВІРКА ЦЕНТРОМ ЗАЙНЯТОСТІ ПАКЕТУ ДОКУМЕНТІВ

Протягом 3 робочих днів центр зайнятості перевіряє пакет документів, наданий роботодавцем, на відповідність та відсутність помилок. У разі виявлення помилок повідомляє роботодавця, який має право протягом 5 робочих днів надати виправлений пакет документів.

 

Крок 5. УХВАЛЕННЯ РІШЕННЯ ЦЕНТРОМ ЗАЙНЯТОСТІ

Протягом 3 робочих днів відповідний обласний чи Київський міський центр зайнятості зобов’язаний прийняти рішення стосовно надання допомоги.

 

Крок 6. УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ

Протягом 3 робочих днів з дня прийняття позитивного рішення центр зайнятості укладає договір (відповідно до Додатку 1 Порядку) з роботодавцем про надання допомоги.

Якщо роботодавець подав пакет сканованих документів, то при укладенні договору він надає їх оригінали.

 

Крок 7. ПЕРЕРАХУНОК КОШТІВ РОБОТОДАВЦЮ

Щомісяця роботодавець надає центру зайнятості відомості про осіб, у яких виникло право на допомогу (відповідно до Додатку 2 Порядку). Центр зайнятості протягом 3 робочих днів після отримання коштів на свій рахунок перераховує їх роботодавцю.

 

Крок 8. ВИПЛАТИ ПРАЦІВНИКАМ

Роботодавець виплачує працівникам кошти у строк не більше ніж 3 робочі дні після їх надходження за окремою платіжною відомістю.

 

Увага!

У разі порушення роботодавцем гарантій зайнятості осіб, яким виплачувалася допомога по частковому безробіттю на період карантину (розірвання трудового договору протягом шести місяців (якщо допомога виплачувалася менше ніж 180 календарних днів, – протягом періоду, що дорівнює періоду виплати допомоги), з дня закінчення виплати допомоги з підстав, передбачених пунктом 1 частини першої статті 40 (крім повної ліквідації або припинення діяльності роботодавця), пунктом 1 частини першої статті 36, частиною третьою статті 38 Кодексу законів про працю України, кошти, отримані роботодавцем, повертаються до Фонду в повному обсязі у розмірі виплаченої допомоги по частковому безробіттю на період карантину звільненій особі.

 

  Джерело: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/306-2020-%D0%BF#Text  (ПКМУ № 306)

 

Допомога роботодавцям, які можуть втратити дохід через карантин

 

Право на отримання одноразової матеріальної допомоги мають: 

  Юридичні особи (роботодавці), які використовують працю найманих працівників, а основний КВЕД не входить до Переліку КВЕД, які підпадають під заборону діяльності

   ФОП не можуть бути отримувачами цього виду допомоги. 

  Одноразова матеріальна допомога не надається за найманих працівників, які:

    на дату звернення працюють у роботодавця та за яких роботодавцем сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування менше ніж за усі місяці ІІІ кварталу 2020 р.;

    працюють у роботодавця за сумісництвом;

  та суб’єктам господарювання:

   період від дати державної реєстрації яких до дати набрання чинності Законом становить менше трьох місяців;

   які на дату набрання чинності Законом отримують допомогу по частковому безробіттю та/або допомогу по частковому безробіттю на період карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, відповідно до Закону України “Про зайнятість населення”.

Розмір одноразової матеріальної допомоги визначається пропорційно робочому часу працівника, який скорочено або заплановано скоротити, у тому числі через простій, та не може перевищувати 8 тис. гривень на одного працівника.

Як подати необхідні документи для отримання одноразової допомоги? 

Юридичні особи (роботодавці) можуть надати пакет документів в один із способів:

 1. Безпосередньо до центру зайнятості;
 2. На електронну адресу центру (скановані копії) – Одеська область: zagal@od.dcz.gov.ua.

Пакет документів можна подати до центру зайнятості до 21 грудня 2020 року включно.

Перелік необхідних документів:

 • заява за формою згідно з додатком 1 Порядку;
 • копія наказу про скорочення чи можливе скорочення тривалості робочого часу;
 • копія відомостей про найманих працівників за формою згідно з Додатком 2 до Порядку.

      Джерело: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1071-20#Text  (ЗУ № 1071-ІХ) http://surl.li/icyj  (ПКМУ №1231 Порядок)

 

Допомога ФОП, які мають дітей

 

Право на отримання допомоги на дітей ФОП, які обрали спрощену систему оподаткування, та належать до першої і другої групи платників єдиного податку мають громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які є батьками, опікунами дитини і на законних підставах проживають на території України та сплатили єдиний податок.

 

Допомога призначається на період карантину  та на один місяць після дати його відміни одному з батьків на кожну дитину до досягнення нею 10 річного віку (включно) у розмірі прожиткового мінімуму, встановленого для дітей відповідних вікових груп станом на 1 січня 2020 року, і виплачується щомісячно за повний місяць.

 

Станом на 1 січня 2020 року розмір прожиткового мінімуму на дітей віком до 6 років становить 1779,00 грн., від 6 до 10 років становить 2218,00 грн.

 

Для призначення та виплати допомоги на дітей необхідно звернутись до управлінь соціального захисту населення, за місцем проживання до 15 грудня 2020 року з пакетом необхідних документів у паперовій формі:

 • копіями свідоцтв про народження дітей віком до 10 років;
 • довідкою з Пенсійного фонду України про сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (індивідуальні відомості про застраховану особу за формою ОК-7);
 • копією документа, що підтверджує право на постійне проживання в Україні (для іноземця та особи без громадянства);
 • копією рішення районної, районної у м. м. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті (у разі її утворення) ради, сільської, селищної, міської ради об’єднаної територіальної громади або суду про встановлення опіки (у разі здійснення опіки над дитиною).

 

Заяву можна також подати у електроній формі за посиланням  https://dopomoga2fop.ioc.gov.ua/ з фотокопіями відповідних документів.

 

 Джерело: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/329-2020-%D0%BF#Text  (ПКМУ № 329)

 

Доступні кредити 5-7-9% (антикризовий пакет)

 

Для надання доступу малому бізнесу до додаткової ліквідності та збереження робочих місць, до програми доступних кредитів 5-7-9 були додані такі можливості, якими можна скористатися протягом карантину та 90 днів після його завершення

 

1. Кредит на поповнення обігових коштів 

Умови:

 • Строк кредиту – до 2 років
 • Процент – 3%
 • Відстрочка – до 6 місяців (за тілом кредиту та %)
 • Кредитна гарантія Фонду – так (80%)
 • Сума компенсації % обмежена  екв. 200 тис. євро

2. Рефінансування інвестиційних та кредитів на оборотний капітал 

Умови:

 • Строк кредиту – до 5 років
 • Процент – 0% (до 31.03.2021, далі відповідно до договору)
 • Відстрочка – до 9 місяців (за тілом кредиту та %)
 • Кредитна гарантія Фонду – ні
 • Сума компенсації % обмежена  екв. 200 тис. євро
 • Відсутність проблемних кредитів на момент звернення 
 • Збереження 60% фонду оплати праці та 80% персоналу 

 

Загальний бюджет програми 5-7-9: 2 млрд грн (1,5 млрд грн – компенсація процентів, 0,5 млрд грн – часткові кредитні гарантії)

 

 Джерело: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/28-2020-%D0%BF#Text  (ПКМУ № 28 від 24.01.2020 р.)

 

Допомога працівникам та ФОП – 8000 грн

 

Право отримання одноразової допомоги у розмірі 8 тисяч гривень мають ФОП та наймані працівники роботодавців (як ФОП, так і юридичних осіб), робота яких обмежується в карантин.

Допомогу можуть отримати наймані працівники, які:

–   на 10 грудня 2020 року працюють за основним місцем роботи у роботодавця, діяльність якого була тимчасово зупинена внаслідок запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів;

–   середня заробітна плата яких за третій квартал 2020 року не перевищує тридцять тисяч гривень на місяць;

та фізичні особи – підприємці, які:

–   на 10 грудня 2020 року зареєстровані 3 місяці і більше як ФОП (перевірити факт реєстрації), та у 2020 році сплатили ЄСВ за себе не менше ніж за 3 місяці;

–   не є одночасно ФОП та найманим працівником.

Перевірка відповідності основного виду економічної діяльності роботодавця переліку видів діяльності, стосовно яких здійснюються обмежувальні протиепідемічні заходи та факту нарахування та сплати ЄСВ здійснюватиметься засобами Порталу ДІЯ автоматично при поданні заяви.

Перевірити зарахування стажу (сплату ЄСВ), розмір заробітної плати можливо за посиланням на веб-порталі Пенсійного фонду України (знадобиться електронний підпис, Bank ID або  Mobile ID (GOV ID)).

Строки  звернення за виплатою

Заява на виплату одноразової допомоги застрахованим особам подається до 21 грудня 2020 р. включно (ТЕРМІН ПРОДОВЖЕНО ДО 31 ГРУДНЯ 2020 РОКУ).

Порядок звернення за виплатою

Заява для отримання одноразової допомоги застрахованим особам заповнюється виключно в електронній формі з використанням Єдиного державного вебпорталу електронних послуг або з використанням мобільного додатка Порталу Дія (Дія).

Як отримати послугу на порталі?

 1. Знадобиться кваліфікований електронний підпис для авторизації у порталі.
 2. Зареєструватися чи авторизуватися, якщо особа вже зареєстрована, у кабінеті громадянина на diia.gov.ua за допомогою електронного підпису або BankID.
 3. У розділі “Послуги” обрати “Одноразова матеріальна допомога ФОПам та найманим працівникам”.
 4. Дія автоматично перевірить дані в Реєстрі застрахованих осіб Пенсійного фонду України на відповідність умовам отримання допомоги.
 5. Необхідно підтвердити поточне місце роботи.
 6. Ввести номер гривневого рахунку застрахованої особи у форматі IBAN. Отримати кошти можна лише на особистий рахунок!
 7. Перевірити та надіслати заповнену заяву.
 8. Очікуйте повідомлення про зарахування виплати в банк.

 

Як отримати послугу у застосунку?

 1. Завантажити застосунок Дія за посиланням
 2. Авторизувати у застосунку через свій Приват24, Monobank, або BankID НБУ.
 3. У розділі “Послуги” натиснути “Отримати допомогу”.
 4. Дія автоматично перевірить дані в Реєстрі застрахованих осіб Пенсійного фонду України на відповідність умовам отримання допомоги.
 5. Ввести номер гривневого рахунку застрахованої особи у форматі IBAN. 
 6. Очікуйте сповіщення про опрацювання заяви.

 

Заповнення заяви

У заяві автоматично формуються:

– реєстраційний номер облікової картки платника податків АБО серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті);

– адреса місця проживання;

– належність найманого працівника чи фізичної особи – підприємця до категорій осіб, які мають право на виплату одноразової допомоги (підтверджується шляхом проставлення відповідної позначки в заяві).

Застрахованою особою вноситься номер банківського рахунка заявника – за стандартом IBAN (одноразова допомога виплачується виключно на банківський рахунок. У разі відсутності банківського рахунку, його необхідно відкрити у будь-якому обраному банку),

Заява вважається поданою у разі заповнення ідентифікованою особою всіх полів форми.

Відповідальність за недостовірні відомості

У разі подання недостовірної інформації допомога підлягає поверненню.

Якщо особа не поверне кошти добровільно протягом 10 робочих днів з дня надсилання рішення територіального органу Пенсійного фонду про відшкодування одноразової матеріальної допомоги застрахованим особам, вони будуть стягнуті державною виконавчою службою в примусовому порядку.

Рішення про відшкодування одноразової матеріальної допомоги буде розміщено на веб-порталі Пенсійного фонду України  із одночасним SMS повідомленням, за наявності мобільного номеру телефону. 

 Джерело: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1071-IX#Text  (ЗУ № 1071-ІХ)   (ПКМУ №1233 Порядок)

 

Одноразова компенсація суб’єктам господарювання ЄСВ

 

Право на компенсацію мають: 

    Юридичні особи, у яких станом на 31 жовтня 2020 р. основний КВЕД відносився до Переліку КВЕД, які підпадають під заборону діяльності

    ФОП не можуть бути отримувачами цього виду допомоги. 

Сума компенсації  суб’єкту господарювання розраховується як середнє значення сплачених суб’єктом господарювання сум єдиного внеску за десять місяців, що передували місяцю набрання чинності Законом.

Для отримання компенсації  суб’єкт господарювання  до 21 грудня 2020 р. подає до територіального органу ДПС за місцем обліку як платника єдиного внеску заяву на отримання одноразової компенсації суб’єктом господарювання за формою згідно з додатком до Порядку (див. нижче).

Заява подається засобами електронного зв’язку в електронній формі із зазначенням всіх обов’язкових реквізитів та з використанням засобу кваліфікованого електронного підпису.

Заява розглядається територіальним органом ДПС протягом трьох робочих днів з дня її отримання

Про результати розгляду заяви суб’єкту господарювання надсилається квитанція про внесення даних заяви до реєстру (друга квитанція), яка формується в автоматичному режимі (в електронній формі) та є підтвердженням внесення даних заяви до реєстру.

û    Компенсація не надається, якщо у суб’єкта господарювання на дату набрання чинності Законом є заборгованість із сплати єдиного внеску.

 Джерело: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1071-IX#Text  (ЗУ № 1071-ІХ) http://surl.li/icyp  (ПКМУ № 1234 Порядок)

 


Податки
Мораторій на податкові перевірки

 

Тимчасово на всій території України діє мораторій на податкові перевірки на період дії карантину

 

Під мораторій не підпадають:

 • проведення документальних перевірок правильності нарахування та сплати єдиного внеску;
 • документальні позапланові перевірки тих платників податків, які задекларували про відшкодування їм (тобто повернення) з державного ПДВ у сумі більше 100 тис. грн, а саме перевірок у частині виключно законності ними такого декларування.

 

 Джерело: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/591-20#Text  (ЗУ № 591-ІХ)

 

Тимчасове скасування штрафів

 

Тимчасово на період дії карантину штрафні санкції не застосовуються за наступні порушення:

 

 • несвоєчасна сплата єдиного внеску;
 • неповна сплата або несвоєчасна сплата суми єдиного внеску одночасно з видачею сум виплат, на які нараховується єдиний внесок (авансових платежів);
 • несвоєчасне подання звітності до податкових органів.

 

Під зазначене скасування не підпадає адміністративна відповідальність, тому без дійсно поважних причин не варто припиняти сплачувати податки та пропускати строки подачі звітності.

 

 Джерело: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/591-20#Text (ЗУ № 591-ІХ)

 

Податкові канікули

 

Органи місцевого самоврядування мають право змінювати ставки місцевих податків та/або зборів (в т.ч. встановлювати нульову ставку).

 

Наприклад рішенням міської влади Ужгорода https://cutt.ly/KhwHlCo звільнили підприємців І та II груп від сплати єдиного податку у грудні, а також земельного податку та оренди комунального майна. Раніше до таких заходів вдавалися й інші міста України. 

 

 Джерело: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/540-IX#Text  (ЗУ № 540-IX)

 

Часткове погашення податкового боргу платників податків

 

Платники податків, у тому числі громадяни, отримують право на часткове погашення податкового боргу у сумі до 3060 грн, який не погашено станом на 01.11.2020 року.

 

Окрім того, передбачається також: 

 • списання пені та штрафних санкцій у разі самостійної сплати платниками податків податкового боргу по основному платежу;
 • відстрочення без процентів та нарахування штрафів і пені терміном до 1 року податкового боргу до 6800 грн для ФОП і громадян.
 • збільшення порогу для застосування заходів фіскального впливу до 3060 гривень.

 

 Джерело: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1072-IX#Text  (ЗУ № 1072-IX) 

 

Звільнення від сплати податків та зборів ФОП 1 групи

 

Тимчасово ФОП першої групи звільняються

 

 • від сплати єдиного податку за грудень 2020 року та січень – травень 2021 року.
 • від нарахування, обчислення та сплати єдиного внеску, в частині сум, що підлягають нарахуванню, обчисленню та сплаті такими особами за періоди з 1 по 31 грудня 2020 року, з 1 по 31 січня, з 1 по 28 лютого, з 1 по 31 березня, з 1 по 30 квітня та з 1 по 31 травня 2021 року за себе. Зазначены періоди включаються до страхового стажу та вважається, що страхові суми було сплачено у розмірі мінімального страхового внеску, визначеного законодавством для кожного з таких періодів.

 

 Джерело:  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1072-IX#Text (ЗУ № 1072-IX)

 


Перевірки
Мораторій на здійснення заходів державного нагляду (контролю)

 

Тимчасово на всій території України забороняється проведення органами державного нагляду (контролю) планових перевірок на весь період дії карантину.

 

Під мораторій не підпадають перевірки:

 • за діяльністю суб’єктів господарювання з високим ступенем ризику;
 • у сфері дотримання вимог щодо державних регульованих цін;
 • у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення (саме за цим пунктом здійснюють перевірки Держпродспоживслужба та Держпраці). Притягнення до адміністративної відповідальності Національною поліцією за порушення карантинних обмежень також не підпадає під мораторій.

 

 Джерело: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/533-IX#Text  (ЗУ № 533-IX) 

 

Хто має право здійснювати перевірки протягом карантину?

Забезпечення свого персоналу засобами індивідуального захисту належить до сфери охорони праці, дотримання якої має забезпечувати передусім роботодавець. 

Натомість перевірку виконання підприємствами санітарних та протиепідемічних заходів можуть здійснювати:

 • Держпродспоживслужба
 • Держпраці

Держпродспоживслужба забезпечує дотримання санітарного законодавства, санітарного та епідемічного добробуту населення (крім виконання функцій з реалізації державної політики у сфері епідеміологічного нагляду (спостереження) та у сфері гігієни праці).

 Джерело: https://www.kmu.gov.ua/npas/248464285

Держпраці здійснює державний нагляд (контроль) у сфері гігієни праці, у тому числі нагляд (контроль) за: дотриманням вимог санітарних норм та правил; своєчасним здійсненням профілактичних заходів, спрямованих на запобігання шкідливої дії факторів виробничого середовища і трудового процесу, збереження здоров’я працівників; додержанням законодавства у сфері охорони праці в частині безпечного ведення робіт, гігієни праці, промислової безпеки, у тому числі з питань забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального та колективного захисту.

 Джерело: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/96-2015-%D0%BF#Text

Важливо!
Н
а вказану сферу не розповсюджується заборона проведення планових перевірок, запроваджена законами України № 530 і 533

Окремо слід зазначити, що Законом № 530 до Кодексу України про адміністративні правопорушення внесено зміни, якими встановлено відповідальність за порушення правил щодо карантину людей, а саме: порушення правил щодо карантину людей, санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічних правил і норм, передбачених Законом України “Про захист населення від інфекційних хвороб”, іншими актами законодавства, а також рішень органів місцевого самоврядування з питань боротьби з інфекційними хворобами, тягне за собою накладення штрафу на громадян від однієї до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17000 – 34000 тис. грн) і на посадових осіб – від двох до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (34000 – 170000 тис. грн). 

У справах про адміністративні правопорушення протоколи про правопорушення мають право складати:

 • уповноважені на те посадові особи: органів внутрішніх справ (Національної поліції); органів охорони здоров’я; органів державної санітарно-епідеміологічної служби;
 • посадові особи, уповноважені на те виконавчими комітетами (а у населених пунктах, де не створено виконавчих комітетів, — виконавчими органами, що виконують їх повноваження) сільських, селищних, міських рад.

 

 


Актуальні питання для бізнесу

Трудові відносини

Чи має право роботодавець звільнити працівників у зв’язку з карантином?

Чи має право роботодавець вимагати від працівників бути присутнім на робочому місці, відмовляти у наданні працівнику відпустки під час карантину?

Чи має право роботодавець вимагати від працівника працювати дистанційно під час карантину та яким чином контролювати належне виконання працівником його посадових обов’язків під час дистанційної роботи?


Сплата податків. Звітність. Штрафи. Податкові перевірки

На які саме штрафні санкції розповсюджується звільнення від відповідальності платників податків за порушення податкового законодавства?

Чи будуть проводитись невиїзні документальні перевірки з питань достовірності нарахування сум бюджетного відшкодування податку на додану вартість у період мораторію на проведення перевірок?

Від яких штрафних санкцій, що передбачені Законом про ЄСВ, звільняються платники єдиного внеску?